Czy skraplacz jak i osuszacz należałoby wymienić pomimo iż, układ klimatyzacji wciąż działa?

Chcąc odpowiedzieć na powyżej zadane pytanie należy przede wszystkim dokładnie przyjrzeć się i ocenić te elementy pod kątem ich stanu faktycznego. Opierając się jednak na pewnych zasadach można potwierdzić konieczność podjęcia tych czynności. O wymianie osuszacza można dyskutować, teoria mówi nam o konieczności wymiany co 2 lata – wielu natomiast kierowców powie, że jeździ autem 6-7 lat i nie wymieniało tego filtra. Owszem można ale to już wasz wybór. Pamiętajmy też, że podczas każdego rozszczelnienia układu, wymiana osuszacza jest koniecznością! Jeśli odnieść mieli byśmy się do konkretnego przypadku to uszkodzenia ożebrowania skraplacza kwalifikuje go do wymiany. Dlaczego? Uszkodzone ożebrowanie bezpośrednio wpływa na sprawność skraplacza i mimo braku nieszczelności wpłynie na pewno na wydajność układu i może być bezpośrednią przyczyną poważnych, kosztownych usterek. Lepiej dokonać wymiany poza sezonem z prostej przyczyny, niższe ceny zimą, oraz brak problemu z ustaleniem terminu w serwisie, co jest częstą bolączką w sezonie.

osuszacz 2